معنی و ترجمه کلمه ظرف لبه بلند به انگلیسی ظرف لبه بلند یعنی چه

ظرف لبه بلند

coaming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها