معنی و ترجمه کلمه ظرف مخصوص ذوب فلز به انگلیسی ظرف مخصوص ذوب فلز یعنی چه

ظرف مخصوص ذوب فلز

crucible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها