معنی و ترجمه کلمه ظروف آهنى لعاب دار آشپزخانه به انگلیسی ظروف آهنى لعاب دار آشپزخانه یعنی چه

ظروف آهنى لعاب دار آشپزخانه

graniteware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها