معنی و ترجمه کلمه ظروف حلبى به انگلیسی ظروف حلبى یعنی چه

ظروف حلبى

tinware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها