معنی و ترجمه کلمه ظروف سفالین به انگلیسی ظروف سفالین یعنی چه

ظروف سفالین

pottery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها