معنی و ترجمه کلمه ظروف لعابى به انگلیسی ظروف لعابى یعنی چه

ظروف لعابى

enamelware

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها