معنی و ترجمه کلمه ظروف نقره اى سر میز به انگلیسی ظروف نقره اى سر میز یعنی چه

ظروف نقره اى سر میز

flatware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها