معنی و ترجمه کلمه ظروف نقره به انگلیسی ظروف نقره یعنی چه

ظروف نقره

flat silver
silverware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها