معنی و ترجمه کلمه ظروف چینى به انگلیسی ظروف چینى یعنی چه

ظروف چینى

China
chinaware
porcelain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها