معنی و ترجمه کلمه ظروف گلى به انگلیسی ظروف گلى یعنی چه

ظروف گلى

crockery
earthenware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها