معنی و ترجمه کلمه ظروف به انگلیسی ظروف یعنی چه

ظروف

utensil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها