معنی و ترجمه کلمه ظریف طبع به انگلیسی ظریف طبع یعنی چه

ظریف طبع

aesthetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها