معنی و ترجمه کلمه ظریف به انگلیسی ظریف یعنی چه

ظریف

capillary
chichi
delicate
lenis
minikin
nobby
pindling
precieuse
precieux
sheer
slender
subtile
svelt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها