معنی و ترجمه کلمه ظلى به انگلیسی ظلى یعنی چه

ظلى

tangential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها