معنی و ترجمه کلمه ظل به انگلیسی ظل یعنی چه

ظل

aegis
shadow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها