معنی و ترجمه کلمه ظن قوى به انگلیسی ظن قوى یعنی چه

ظن قوى

semblance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها