معنی و ترجمه کلمه ظهرنویسى کردن به انگلیسی ظهرنویسى کردن یعنی چه

ظهرنویسى کردن

back
endorse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها