معنی و ترجمه کلمه ظهرنویسى به انگلیسی ظهرنویسى یعنی چه

ظهرنویسى

superscription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها