معنی و ترجمه کلمه ظهر نویسى به انگلیسی ظهر نویسى یعنی چه

ظهر نویسى

countersign
endorsement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها