معنی و ترجمه کلمه ظهور و ورود به انگلیسی ظهور و ورود یعنی چه

ظهور و ورود

advent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها