معنی و ترجمه کلمه ظواهر به انگلیسی ظواهر یعنی چه

ظواهر

external

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها