معنی و ترجمه کلمه عاجز از ادامه بقا در اثر ساختمان نژادى و ارثى به انگلیسی عاجز از ادامه بقا در اثر ساختمان نژادى و ارثى یعنی چه

عاجز از ادامه بقا در اثر ساختمان نژادى و ارثى

inviable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها