معنی و ترجمه کلمه عاجز از کنترل خود در اثر شادى به انگلیسی عاجز از کنترل خود در اثر شادى یعنی چه

عاجز از کنترل خود در اثر شادى

trigger happy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها