معنی و ترجمه کلمه عاجز شدن به انگلیسی عاجز شدن یعنی چه

عاجز شدن

lame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها