معنی و ترجمه کلمه عاجز کردن به انگلیسی عاجز کردن یعنی چه

عاجز کردن

bay
beset
confound
disable
gruel
hagride
harass
importune

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها