معنی و ترجمه کلمه عاجز کننده به انگلیسی عاجز کننده یعنی چه

عاجز کننده

importunate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها