معنی و ترجمه کلمه عاجز به انگلیسی عاجز یعنی چه

عاجز

cripple
determinant
disabled
feeble
incapable
septum
unable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها