معنی و ترجمه کلمه عادتا تکرار کردن به انگلیسی عادتا تکرار کردن یعنی چه

عادتا تکرار کردن

rote

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها