معنی و ترجمه کلمه عادت به استفاده از یک دست پیش از دست دیگر به انگلیسی عادت به استفاده از یک دست پیش از دست دیگر یعنی چه

عادت به استفاده از یک دست پیش از دست دیگر

handedness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها