معنی و ترجمه کلمه عارى از احساسات به انگلیسی عارى از احساسات یعنی چه

عارى از احساسات

blate
cold blooded
emotionless
heartless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها