معنی و ترجمه کلمه عارى از تعصب به انگلیسی عارى از تعصب یعنی چه

عارى از تعصب

unbiased

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها