معنی و ترجمه کلمه عارى از تعصب به انگلیسی عارى از تعصب یعنی چه

عارى از تعصب

unbiased


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها