معنی و ترجمه کلمه عارى از جذبه یا میل جنسى به انگلیسی عارى از جذبه یا میل جنسى یعنی چه

عارى از جذبه یا میل جنسى

sexless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها