معنی و ترجمه کلمه عارى از جزئیات به انگلیسی عارى از جزئیات یعنی چه

عارى از جزئیات

sketchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها