معنی و ترجمه کلمه عارى از خیال به انگلیسی عارى از خیال یعنی چه

عارى از خیال

fancy free

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها