معنی و ترجمه کلمه عارى از شرم به انگلیسی عارى از شرم یعنی چه

عارى از شرم

unblushing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها