معنی و ترجمه کلمه عارى از لطف و مزه به انگلیسی عارى از لطف و مزه یعنی چه

عارى از لطف و مزه

platitudinarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها