معنی و ترجمه کلمه عارى از لطف به انگلیسی عارى از لطف یعنی چه

عارى از لطف

truistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها