معنی و ترجمه کلمه عاریه اى بسته به میل دیگرى به انگلیسی عاریه اى بسته به میل دیگرى یعنی چه

عاریه اى بسته به میل دیگرى

precarious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها