معنی و ترجمه کلمه عار به انگلیسی عار یعنی چه

عار

disdain
shame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها