معنی و ترجمه کلمه عازم دریا شدن به انگلیسی عازم دریا شدن یعنی چه

عازم دریا شدن

outstand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها