معنی و ترجمه کلمه عازم شدن به انگلیسی عازم شدن یعنی چه

عازم شدن

embark
leadoff
leave
mog
pull out
set out
skiddoo
skidoo
start
stouten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها