معنی و ترجمه کلمه عازم ناحیه دور دست به انگلیسی عازم ناحیه دور دست یعنی چه

عازم ناحیه دور دست

outbound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها