معنی و ترجمه کلمه عازم به انگلیسی عازم یعنی چه

عازم

destined
goer
going
off
off of
westbound

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها