معنی و ترجمه کلمه عاشق شکل و ظاهر کتب به انگلیسی عاشق شکل و ظاهر کتب یعنی چه

عاشق شکل و ظاهر کتب

bibliophile

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها