معنی و ترجمه کلمه عاصى به انگلیسی عاصى یعنی چه

عاصى

sinful
sinner
transgressive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها