معنی و ترجمه کلمه عاقرقرحا به انگلیسی عاقرقرحا یعنی چه

عاقرقرحا

pellitory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها