معنی و ترجمه کلمه عاقلى به انگلیسی عاقلى یعنی چه

عاقلى

perspicuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها