معنی و ترجمه کلمه عاقل در امور مادى به انگلیسی عاقل در امور مادى یعنی چه

عاقل در امور مادى

worldly wise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها