معنی و ترجمه کلمه عالم اموات به انگلیسی عالم اموات یعنی چه

عالم اموات

hell
netherworld
underworld

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها