معنی و ترجمه کلمه عالم در آئین نماز به انگلیسی عالم در آئین نماز یعنی چه

عالم در آئین نماز

liturgiologist
liturgist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها